Pagkain ng Pilipinas

 
 

Kumusta! Ito ang website ng Liwanag at Dilim na tungkol sa pagkain ng Pilipinas. Malaking impluwensiya ang pagkain sa kultura ng mga Pilipino. Ito ang mga iba’t ibang artikulong tungkol sa mga impluwensiyang ito.


Hi! This is Light and Dark’s website about the food of the Philippines. Food has a big influence on Filipino culture. These are the different articles about this influence.

Home Page

 

Bibingka, paboritong panghimagas at meryenda sa Pilipinas


Bibingka, a favorite dessert and snack in the Philippines