Mga Sulatin mula sa mga Mag-aaral ng San Diego State University

 

Ang Pangarap ko sa Buhay


    Ang pangarap ko sa buhay ay simple lamang. Nais ko lamang makatapos ng aking


pag-aaral upang makatulong sa aking mga magulang. Nais kong magkaroon ng


palagiang trabaho upang magkaroon ng maginhawang pamumuhay. Alam ko ring ang


pagtatapos ko ng pag-aaral ay hindi lamang pangarap ko kundi pati na rin ng aking


mga magulang. Kapag ako ay nakatapos na ng aking pag-aaral, nakasisiguro akong


ikatutuwa ito ng aking buong pamilya.


    Isang napakalaking katuparan kapag ako ay nakatapos dahil maaari na akong


makakuha ng mas magandang trabaho na siyang makakapagbigay ng magandang


buhay sa aking magiging pamilya sa hinaharap. Sa ngayon ang pag-aaral ko ang


aking pinagtutuunan ng pansin. Napakarami ko pang pangarap ngunit sa ngayon isa


lamang ang nais kong makamtan dahil alam ko na kapag nagtagumpay ako sa


pagtatapos ng aking pag-aaral, ito'y nangangahulugang sunud-sunod ko na ring


makakamtan ang iba ko pang pangarap sa buhay.


  1. -Lovely R. Capistrano (SDSU)    Matapos at makuha ang aking degree ang siyang pangunahing pangarap ko sa


buhay. Pagkatapos ng aking pag-aaral gusto kong pumunta sa Pilipinas at marating


ang iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pangarap ko ring


makapaglakbay sa buong mundo at mamasyal sa ibang bansa tulad ng Hapon, Italya,


Britanya, atbp., para malaman ko ang mga pamumuhay at kultura ng mga


mamamayan dito.


    Binabalak kong magtrabaho muna sa bansa kung saan kailangan ang aking


espesyalidad gaya ng pagtuturo ng Ingles at ng pagtuturo kung paano maiwasan ng


mga tao, tulad sa Aprkia, ang magkasakit. Gusto kong maglingkod bilang `Peace


Corps Volunteer' para matulungan ang mga taong may problema sa kanilang


kalusugan.


    Pagkatapos mag-volunteer at matulungan ang mga ibang tao, gusto kong mag-aral


muli, siguro para maging doktor upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao


sa pangangalaga ng kanilang kalusugan.


    Pangarap ko ring magkaroon ng magandang hanapbuhay para sa ganoon mayroon


akong sapat na kita o sahod para makabili ng bahay, kotse at kagamitan upang


mamuhay nang maayos.


    Sa darating na tamang panahon gusto ko ring magpakasal sa aking magiging asawa


at magkaroon ng sariling pamilya kasama ang aming magiging mga anak. Sa lahat ng


ito, pangarap kong maging mabuting tao sa kapwa ko at mahusay na ina at asawa.


Tulad ng lahat ng taong mayroong iba't ibang pangarap sa buhay, sana matupad ko rin


ang lahat ng aking mga pinapangarap. 


  1. -Joanna Marie K. Lanceta (SDSU)    Sa mundong ito, marami ang puwede nating gawin sa buhay. Noong bata pa ako,


marami akong pangarap para sa kinabukasan ko, pero habang dumaraan ang


panahon, ang mga pangarap kong ito ay nagbabago dahil sa iba't ibang impluwensiya


sa ating kapaligiran.


    Ngayon gusto kong maging isang counselor para sa mga bata o kabataan dahil


gustung-gusto kong matulungan sila sa mga problemang hinaharap nila. Sinasabi ng


mga tao na kung gusto nating maging mabuti, mahusay at makabuluhan ang


kinabukasan ng mga bata, dapat masaya ang kanilang nakaraan o buhay noong sila'y


musmos pa.


    Ito ang aking pangarap sa buhay, ang maging counselor at maging isang huwaran o


`role model' na maaaring tingalain at tularan ng mga kabataan. Pagkatapos kong


maging isang counselor, gusto kong maging nars. Alam kong kahit na hindi madaling


mag-aral ng nursing, gagawin ko pa rin ito dahil gusto kong makatulong sa ibang tao.


Ang pagkuha ko ng nursing ay hindi lang para makapaglingkod sa kapwa ko, kundi ito


ay para rin sa mga magulang ko at para sa aking sarili. Gusto kong tulungan ang mga


tumatanda kong magulang dahil sa buong buhay ko, sila palagi ang tumutulong sa akin.


Gusto ko silang tulungan kahit paano sa anumang suweldong aking kikitain sa


pagtatrabaho o bilang isang nars.


    Bilang isang nars o anumang trabaho ang aking makukuha sa hinaharap, ito'y isang


daan para maging independiyente ako at mamuhay ng aking sarili at hindi palaging


umaasa sa ibang tao. Ang magandang kinabukasan ng isang tao ay nakasalalay sa


kanyang pagsisikap ngayon habang siya'y bata pa, malakas pa at may pagkakataon


pa!


  1. -Jeremy S. Rullan (SDSU)

Home Page