Mga bidyo

 
 

Itong parte sa website ay para sa mga orihinal na pelikula na nilikha ng mga estudyante ng Filipino, halos lahat sa Introductory Filipino.


This portion of the website is dedicated to original videos created by Filipino students, mostly from the introductory Filipino classes.


NOTE: The videos take a few minutes to download. Once the picture appears, click on the play arrow to start the video.

 

welcome